Dokter

Dr. Erik Jong

Maak afspraak

 • Coördinerend en Raadgevend arts in het W.Z.C. De Regenboog te Zwijndrecht sinds 1988
 • Expert aangesteld door het O.C.M.W. voor het uitwerken van het project Europark met als doel de leefbaarheid van Linkeroever te verhogen en de ontwikkeling van een nieuw woonconcept voor 120 ouderen vanaf 2002
 • “gewezen” lid Kon.Gen.Kring Antwerpen
 • lid van raad van bestuur S.I.T. Diamant

Artikels en lezingen:

 • De problemen van het ouder worden. (1990)
 • Incontinentieproblemen bij bejaarden. (1991)
 • Propedeutica : het taalgebruik bij verzorgenden. (1992)
 • De noden van een rusthuisbewoner. (1993)
 • Slaapstoornissen bij bejaarden. (1994)
 • Het herkennen van problemen bij bejaarden. (1994)
 • Het rusthuis van de 21ste eeuw. (1995)
 • Hoe meet ik een bloeddruk? (1995)
 • Cachexie bij bejaarden. (1997)
 • Constructieve samenwerking tussen rusthuizen en instellingen in Oost-Europa. (1998)
 • Het gebruik van anti-coagulantia. (2000)
 • Architectuur, design en het functioneren van de mens in de 21ste eeuw. (1999)
 • Het geïntegreerd bewonersdossier in een R.V.T. (1999)
 • Dagverzorging in het R.V.T.: beleidsopties. (2000)
 • Project Daghospitaal KGKA. (2000)
 • Het R.V.T., beleidsvisie op de 21ste eeuw. Richtlijnen voor design, ergonomie, milieu en interne organisatie en financiële setting. (2000)
 • Valpreventie bij ouderen, mogelijkheden en beperkingen (2001)
 • Het voorkomen van invaliditeit door middel van oefening (2002)
 • Het geïntegreerd bewonersdossier in het RVT, lezingen in LUC, KULAK, UIA (2002-03)

Verenigingen:

 • mede-oprichter en commissaris v.z.w. Feliscire.
 • mede-oprichter van jongerenreisorganisatie v.z.w. Avigo.
 • actief lid Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Huisartsen.
 • actief lid Formulariumcommissie voor Rusthuizen.
 • actief lid Rustoordencommissie W.V.V.H..
 • mede-oprichter en secretaris van de huisartsenvereniging ‘t Vlaemsch Hooft.
 • raadslid van de Koninklijke Geneeskundige Kring van Antwerpen en zetelend in enkele subcommissies met als taken o.a. :
  – organiseren van symposium “Opstarten van een praktijk” voor jonge afgestudeerde artsen.
  – organiseren en modereren van het symposium “Daghospitalisatie”.
 • organiseren van de “Kruispuntbank”.
 • verantwoordelijke ontwikkeling van een geïntegreerd bewonersdossier voor CRATAEGUScongres begin 2002, najaar 2002 en half 2003