Online afspraak

Erik-Jong

Dr. Erik Jong:

Dr. Jonas De Belder

Dr. Jonas De Belder

Bloedname

De bloednamen gaan door op dinsdagmorgen en worden afgenomen door een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis. Deze zijn kosteloos. Vergeet niet om uw identiteitskaart mee te brengen. De bloedresultaten zijn een dag later te bespreken bij de arts. Zo kan de arts u beter helpen en, indien nodig, uw medicatie aanpassen en verdere planningen maken. Ook de arts doet bloednamen zo dit aangewezen is voor een goede medische diagnose.

Afspraak vaccinatie

Enkele dagen per jaar voorzien we momenten voor het vlot zetten van de griepspuiten. We starten in principe nooit vóór november, gezien de griep al verschillende jaren slechts vanaf januari voorkomt.

Zeker voor risicogroepen (vanaf 60 jaar, chronisch zieken, zwangeren, verpleegkundig personeel) is het nuttig om deze bescherming te voorzien. Niet dat je dan GEEN griep kan doen, wel loop je minder kans om ziek te worden, of gaat het sneller over.

Vertegenwoordigers

Vertegenwoordigers zijn steeds welkom op donderdag namiddag tussen 15 en 16 uur (meestal de eerste donderdag van de maand).

Zij kunnen hiervoor schrijven via deze site met de firmanaam, hun naam en GSM-nummer. Wij zullen u dan met plezier ontvangen op de afgesproken datum.

Uw arts is geconventioneerd.

Dit wil zeggen dat hij de voorgestelde tarieven van de zorgverzekering volgt bij de normale patiëntencontacten.
Elke consultatie wordt onmiddellijk betaald, afhankelijk van uw verzekeringsstatuut.